MARAJEV v.d. WINDHUNDRANCH

(Ch Lara v.d. Windhundranch x  Rasswet‘s Fahrenheit)


WT.: 09.02.2017
Besitzer: Heike Schwarz und Ina  Reinsberger

Zehlendorf 2018 : V1,VDH,CAC,BR,BOB

Göhlsdorf2018 : V2,res.VDH,res.CAC

Gröditz : sg2

CACIB Rostock: V1,VDH,resCAC

Langerwisch: SG

Zehlendorf:  V1, VDH, BR,BOB